Så har jag fått en första recension på Utkast till ett mörker! Från BTJ (Bibliotekstjänst):

Följ med Münchhausen på nya resor, eller till den sovande kejsarens framdrömda rike, eller följ med och läs ut alfabetets hemligheter enligt Judas. Novellsamlingen Utkast till ett mörker bjuder på tolv korta berättelser som rör sig mellan vardagens och fantasins landskap och som samtidigt är allegoriskt skrivna. Allegorier på – ja, vad de alluderar på lämnas kanske till läsaren själv att definitivt bestämma.. Innehållet i novellerna är sålunda fantasieggande och återklanger av sydamerikansk magisk realism kan skönjas. Stilen är skolad; det finns en konkretion i gestaltningen, inte för många innehållslösa ord o.s.v. Språkbehandlingen är korrekt utförd men känns något blodfattig och tillrättalagd, till vilket det relativt ålderdomliga ordförrådet bidrar. Den allra största behållningen av novellsamlingen ligger i de lockande fantastiska uppläggen med sina öppna tolkningsmöjligheter. Verket är skrivet av debuterande Alexander Nyström (f. 1981). Han har arbetat med litterära texter allt sedan han i gymnasieåren gick en kurs i skapande svenska. – Emil Ekeblad

Tack för den, Emil!