Kronoperna är litterära skapelser sprungna ur den påhittige argentinaren Julio Cortázars (1914-84) hjärna. I hans berättelser symboliserar kronoperna (cronopios) den något naiva, känsliga, konstnärliga och idealistiska sidan hos människan. De existerar sida vid sida med de organiserade och stela famerna (famas) och de tråkiga och mundäna esperanserna (esperanzas). De dyker huvudsakligen upp i samlingen Kronoper & famer (original: Historias de cronopios y de famas, 1962), på svenska första gången 1992 (Fischer & Co) och nyutgiven 2012 (Modernista), samt i pocket år 2013.