Magnifico! Att få dela tåg med dessa unga gymnasister på väg till skolan! Förtjusande tjattrande varelser, skinnpaj och linblonda kalufser, hästsvansar, dessa ideliga mobiler! ”O då ba, och ja sa till han, på Facebook … sen, jag vet inte … fan vad ovärt!”

Jag vill ligga med dem allihop!