Poeten Tomas Tranströmer har tilldelats Nobelpriset i litteratur för 2011. Svenska Akademiens motivering lyder: ”För att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”.


Ett välförtjänt pris, om ni frågar mig. Jag har läst honom av och till i ungefär tio år. Skulle jag vara tvungen att välja en favoritdikt blev det svårt, men överlag tycker jag om samlingen Den halvfärdiga himlen (1962) mycket. Roligt att han äntligen får priset innan han dör.  Att det handlar om en svensk, vit man är fullständigt irrelevant. Det är skrivargärningen som belönas, inte personen. Icke desto mindre gläder jag mig å personen Tranströmers vägnar.