vi kan inte lastas          vi
är bara människor
med huvudena vända mot
solen piper vi efter
näring          vem matar oss

vi kan inte lastas          våra
hjärtan är svaga          vårt
blod kokar lätt
att röra sig är att utan pardon
gå slutet till mötes

jag kan inte lastas          jag
är bara den som drömmer
den som drömmer är jag     eller
drömmer mig          och
jag drömmer att inget
av detta spelar någon roll

att jag höjer mig över träden
och smakar solen
att någon öppnar och älskar
bläddrar i mig          läser mig